Κοινή ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα στην Ε.Ε για να αντιμετωπιστεί η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμ...
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Για να μπορέσει, λοιπόν, η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό - για παράδειγμα μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης, όπου αυτές υπάρχουν.
Αυτό απαιτεί να μπορούν να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους στην Ε.Ε. με γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο. Η πρόταση εκσυγχρονισμού της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα προβλέπει:
Την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης αναγνώρισης των προσόντων τους. Θα διευκολύνει επίσης την προσωρινή κινητικότητα και θα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων (για παράδειγμα, οι νοσοκόμες έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση μιας τέτοιας ταυτότητας). Η εν λόγω ταυτότητα συνδέεται με τη βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης και θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ή να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος-μέλος.
Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Για τους πολίτες που ζητούν αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων θα υπάρχει μία μόνο υπηρεσία, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ρόλος αυτός θα ανατεθεί στα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης.
Την επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης. Το μέτρο αυτό αφορά τους γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνιάτρους και αρχιτέκτονες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα αυτά έχουν εναρμονιστεί εδώ και 20-30 χρόνια και επικαιροποιήθηκαν ώστε να αντανακλούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών και της εκπαίδευσης στους αντίστοιχους τομείς. Για παράδειγμα, το επίπεδο που απαιτείται για τις σπουδές νοσηλευτικής και μαιευτικής έχει αναβαθμιστεί από 10 σε 12 έτη γενικής εκπαίδευσης.
Τη θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας για τους οποίους προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους-μέλους θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρχές όλων των άλλων κρατών-μελών σχετικά με την απαγόρευση σε επαγγελματία του τομέα της υγείας της άσκησης των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, από δημόσια αρχή ή δικαστήριο.
Τη θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τις κοινές βάσεις και θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης σε νέα επαγγέλματα.
Την αμοιβαία αξιολόγηση για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα.


ΠΗΓΗ : enet.gr 

Δημοσίευση σχολίου Default Comments

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.

Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα και δημοσιοποιούνται όλα, αρκεί να αποφεύγουν ύβρεις που αναφέρουν προσωπικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Όσοι θέλουν να βγάλουν το άχτι τους, ας πάνε παρακαλώ κάπου αλλού.

emo-but-icon

Αναγνώστες

Liked us?

item