Στο εδώλιο του κατηγορουμένου η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Χριστόφιας για την έκρηξη στην ναυτική βάση!

Αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, «σαν αποτέλεσμα της εγκληματικής αμέλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και άλλων...

Αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, «σαν αποτέλεσμα της εγκληματικής αμέλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και άλλων φορέων της κρατικής εξουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», κατέθεσαν η σύζυγος Μαρία Ηρακλέους και τα δυο παιδιά του Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέους, θύματος της έκρηξης στην Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" στο Μαρί.
 
Η αγωγή η οποία κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από το δικηγόρο της οικογένειας, Λουκή Γ. Λουκαΐδη, αποτελεί την πρώτη αστική αγωγή που καταχωρείται στο Δικαστήριο σε σχέση με τη φονική έκρηξη στο Μαρί, και επιρρίπτει ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.
 
 
Ο δικηγόρος της οικογένειας Λουκής Λουκαϊδης, δήλωσε στο Sigmalive ότι δεν υπήρχε άλλη οδός και λογική θεραπεία, διότι «έχουν παραβιαστεί πολλά δικαιώματα των οικογενειών».
 
Το ποσό που ζητά η οικογένεια ως αποζημίωση, πέραν των άλλων αξιώσεων της, ξεπερνά τα 2 εκ. ευρώ.
 
Πρόκειται για αγωγή εναντίον της κυπριακής δημοκρατίας και όχι κατά του Δημήτρη Χριστόφια ο οποίος έχει ασυλία, ανέφερε ο κ. Λουκαϊδης προσθέτοντας ότι «υπεύθυνοι για εγκληματική αμέλεια είναι ο Δ. Χριστόφιας και άλλοι φορείς της Κ.Δ». Ωστόσο, είναι φανερό ότι στην περίπτωση που κερδηθεί η υπόθεση, ανοίγει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες οικογένειες να ακολουθήσουν την ίδια οδό.
 
Αισιοδοξία εκφράζει ο δικηγόρος της οικογένειας για τη θετική έκβαση της υπόθεσης, αναφέροντας ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις οι υποθέσεις κερδήθηκαν.
 
Οι ενάγοντες(οικογένεια Ηρακλέους) αξιούν:
 
- Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για τον θάνατο του μ. Μιχάλη Ηρακλέους που προκλήθηκε κατά παράβαση του δικαιώματος σεβασμού της ανθρώπινης ζωής του Μιχάλη Ηρακλέους ως και της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής των εναγόντων και σαν αποτέλεσμα εγκληματικής αμέλειας ως ανωτέρω και που αποστέρησε τους ενάγοντες για πάντα από το λατρευτό πατέρα/σύζυγο τους και προκάλεσε σοκ, ψυχική οδύνη και οικονομικές ζημιές στους ενάγοντες.
- Τιμωριτικές αποζημιώσεις λόγω της εγκληματικής και απάνθρωπης συμπεριφοράς των υπευθύνων έναντι των θυμάτων της έκρηξης και των εναγόντων.
- Οποιαδήποτε άλλη παρεμπίπτουσα ή/και δίκαιη θεραπεία ήθελε κρίνει πρέπουσα το Δικαστήριο.
- Νόμιμο τόκο προς 8% από την ημερομηνία των πιο πάνω παραβιάσεων σε σχέση με τους Ενάγοντες.
- Έξοδα πλέον ΦΠΑ
 
Να σημειωθεί ότι στάλθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα σχετική γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 67 των Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ. 148 προτού καταχωρηθεί αυτή η αγωγή.
 
Σύζυγος: Πρέπει να πληρώσουν οι ένοχοι με κάθε τρόπο
 
Η χήρα του αδικοχαμένου Μιχάλη Ηρακλέους, Μαρία Ηρακλέους δήλωσε στο Sigmalive ότι επιβάλλεται να πληρώσουν οι ένοχοι. «Ήδη αργήσαμε να καταθέσουμε την αγωγή. Η υπόθεση έχει τώρα πια πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλουμε να μπουν φυλακή οι υπεύθυνοι».
 
Η κ. Ηρακλέους πρόσθεσε επίσης ότι η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει το πόρισμα του επικεφαλής της μονομελούς επιτροπής, Πόλυ Πολυβίου, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία του(πορίσματος).
 
Αμφισβητώντας τη φερεγγυότητα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πέτρου Κληρίδη, η Μαρία Ηρακλέους δήλωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας «δεν είναι αμερόληπτος, καθυστερεί να πάρει αποφάσεις, για αυτό προχωρούμε με αυτό τον τρόπο»
 
 
Διαβάστε αυτούσια την αγωγή
 
Αριθ. Ι.-ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝΤΑΛΜΑ (Ο. 2, I.)
-------
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: €2,000,000 και άνω
 
Έν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω Λευκωσίας Αριθ. 5605 /2011
 
Μεταξύ:
1. Μαρίας Ηρακλέους, , εκ Λατσιών, εκ μέρους της ιδίας και του ανήλικου υιού της Άντυ Ηρακλέους (ετών 15)
2. Σόλωνα Ηρακλέους, εκ Λατσιών Εναγόντων -και- Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για Κυπριακή Δημοκρατία Εναγομένου Του ως άνω εναγομένου εκ (α) Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
 
Διατάττεσθε διά του παρόντος όπως εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως του παρόντος κλητηρίου καταχωρήσετε εμφάνισιν εν αγωγή ήτις εκινήθη εναντίον υμών υπό τους ως άνω Ενάγοντες εκ (α) Δώρου Λοΐζου 6Α, Λατσιά.
(γ) Ενάγουσα 1 Αισθητικός. Ενάγων 2 φοιτητής.
 
Έστω δε εις γνώσιν υμών ότι, εάν παραλείψετε να καταχωρήσετε εμφάνισιν συμφώνως προς τον κατωτέρω καθοριζόμενον τρόπον, οι Ενάγοντες δύναται να προχωρήσουν την αγωγή και δύναται να δοθεί απόφαση εν τη απουσία υμών.
 
Κατεχωρήθη και εσφραγίσθη την (ε) 24/8/ 2011
 
(Υπογρ.) Λουκής Γ. Λουκαΐδης
(στ) Δικηγόρος δι' Ενάγοντες Πρωτοκολλητής.
 
Οι ενάγοντες είναι: Όσον αφορά την κ. Μαρία Ηρακλέους, είναι η χήρα του μ. Μιχάλη Ηρακλέους που σκοτώθηκε στην έκρηξη στην ναυτική βάση Ευάγγελου Φλωράκη στις 11 Ιουλίου, 2011 στο Μαρί σαν αποτέλεσμα της εγκληματικής αμέλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια και άλλων φορέων της κρατικής εξουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον δεύτερο ενάγοντα Σόλωνα Ηρακλέους, αυτός είναι ο υιός του μ. Μιχάλη Ηρακλέους που σκοτώθηκε ως ανωτέρω.
 
Οι ενάγοντες αξιούν:
 
(Α) Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για τον θάνατο του μ. Μιχάλη Ηρακλέους που προκλήθηκε κατά παράβαση του δικαιώματος σεβασμού της ανθρώπινης ζωής του Μιχάλη Ηρακλέους ως και της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής των εναγόντων και σαν αποτέλεσμα εγκληματικής αμέλειας ως ανωτέρω και που αποστέρησε τους ενάγοντες για πάντα από το λατρευτό πατέρα/σύζυγο τους και προκάλεσε σοκ, ψυχική οδύνη και οικονομικές ζημιές στους ενάγοντες.
 
(Β) Τιμωριτικές αποζημιώσεις λόγω της εγκληματικής και απάνθρωπης συμπεριφοράς των υπευθύνων έναντι των θυμάτων της έκρηξης και των εναγόντων.
 
(Γ) Οποιαδήποτε άλλη παρεμπίπτουσα ή/και δίκαιη θεραπεία ήθελε κρίνει πρέπουσα το Δικαστήριο.
 
(Δ) Νόμιμο τόκο προς 8% από την ημερομηνία των πιο πάνω παραβιάσεων σε σχέση με τους Ενάγοντες.
 
(Ε) Έξοδα πλέον ΦΠΑ
 
Στάληκε στο Γενικό Εισαγγελέα σχετική γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 67 των Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ. 148 προτού καταχωρηθεί αυτή η αγωγή.
Λουκής Γ. Λουκαΐδης (α)  Δικηγόρος Εναγόντων
Πιστόν Αντίγραφον


ΠΗΓΗ : newsit.gr

Δημοσίευση σχολίου Default Comments

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.

Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα και δημοσιοποιούνται όλα, αρκεί να αποφεύγουν ύβρεις που αναφέρουν προσωπικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Όσοι θέλουν να βγάλουν το άχτι τους, ας πάνε παρακαλώ κάπου αλλού.

emo-but-icon

Αναγνώστες

Liked us?

item